Gizlilik Politikaları

www.makado.club alan adı (“MAKADO CLUB”). İşbu Sözleşme, kullanıcıların internet sitesinin kullanım koşullarını, internet sitesi üzerinde bulunan kişisel bilgilerinizin nasıl korunduğunu ve hangi ölçüde kullanıldığını düzenlemektedir.

MAKADO CLUB, Kullanıcılarına/Üyelerine (Site’deki Kullanım Koşulları’nda tanımlandığı gibi) daha iyi hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında sizlerden bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) talep etmektedir. MAKADO CLUB sistemlerinde toplanan bu bilgiler, sizlere daha iyi hizmet vermek ve MAKADO CLUB ürün ve servislerinin tanıtımı ile ilgili dönemsel olarak e-postaların iletilmesi ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik üye “sınıflandırma” çalışmalarında kullanılmaktadır.

MAKADO CLUB, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, MAKADO CLUB Kullanıcılarına daha özel ve etkin bir hizmet sağlamak amacıyla MAKADO CLUB iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Kullanıcı’nın sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Kullanıcı değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Kullanıcılarımız/Üyelerimiz; sitemize üyelik ve profil güncelleme amaçlı girdiğiniz gizli bilgileriniz diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

Sitemizin diğer web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir; sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan sitemiz sorumlu değildir. MAKADO CLUB, link verdiği internet sitelerin içeriğini benimsememekte ve içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir.

MAKADO CLUB, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, internet sitesinde sitesinde yayınlamak şartıyla, tek taraflı olarak dilediği zaman değiştirebilir. MAKADO CLUB’un değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.makado.club internet sitesinde Gizlilik Politikası bölümünde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

MAKADO CLUB Üyesi kendisinin belirleyeceği bir “kullanıcı adı” ve “şifre”ye sahip olur. “Kullanıcı adı” Üye’ye özeldir ve aynı “kullanıcı adı” iki farklı Üye’ye verilmez.

“Şifre” sadece Üye tarafından bilinir. Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle Üye’nin sorumluluğundadır. MAKADO CLUB, şifre kullanımından doğacak problemlerden ve zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

Şifresini üst üste 5 kez yanlış giren Üye “şifremi unuttum” bölümüne yollanır ve gizli sorusunu yanıtlaması beklenir.

Kullanıcı’nın MAKADO CLUB üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem üye girişi yapmak şeklinde tanımlanır.

Üye ve Kullanıcı;
MAKADO CLUB servislerinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, MAKADO CLUB tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının MAKADO CLUB’a ve/veya MAKADO CLUB’a lisans veren ve İçerik (Site’deki Kullanıcı Koşulları’nda tanımlandığı gibi) sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlali durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

MAKADO CLUB servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, MAKADO CLUB ortamına eklediği dosyaların, İçerik’in sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve MAKADO CLUB’un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

MAKADO CLUB ortamında site geneline zarar verecek veya MAKADO CLUB’un başka sitelerle mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

MAKADO CLUB tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere özel bilgilerin yer alabileceğini ve bazı servislerin 18 yaşından küçükler tarafından kullanılmayacağını ve 18 yaşından küçük olanların bu servislere üye olamayacağını aksi halde MAKADO CLUB’un sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan MAKADO CLUB’un sorumlu olmayacağını,

MAKADO CLUB’ta sunulan hizmetlere MAKADO CLUB tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda MAKADO CLUB’un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Tehdid edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

MAKADO CLUB servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamiyle Kullanıcı’nın rızası dahilinde olduğunu, Kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamiyle kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MAKADO CLUB’tan tazminat talep etmemeyi,

MAKADO CLUB’tan izin almadan MAKADO CLUB servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,
MAKADO CLUB’un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, bazı servislerini askıya alabileceğini veya yayından kaldırabileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde MAKADO CLUB’un gerekli müdahalelerde bulunma, Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

MAKADO CLUB’un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “kullanıcı” adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylemlerden sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (TMK, TBK, TTK, HMK vesair) uygulanacaktır.

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez(Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

Lost Password

Register

Araç çubuğuna atla